Afstudeer-
project.


Home.

Afstudeer-
project.

Beelden voor
binnen.

Beelden voor
buiten.

Beeld in
wording.

Gratie en
wijsheid.

Diversen.

Contact.

Links.

In juni 2007 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Akademie in Nunspeet.
Voor het afstudeerproject heb ik, naast mijn scriptie over het gebruik van hout in de beeldhouwkunst, 5 beelden gemaakt.
Het thema van de beelden is “Liefde en Verbondenheid.
Met dit thema en deze beelden wil ik, als protest tegen bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving, menselijke warmte en betrokkenheid verbeelden. De huidige maatschappij met de (christelijke) politiek voorop toonde een hard, koud en zakelijk beleid. Economie als graadmeter, geld van middel tot doel verheven, terwijl de mens is gedegradeerd tot productiemiddel. Alleen succes telt. Een extreme verdeling van de welvaart wordt als vanzelfsprekend geaccepteerd. In mijn beroep ben ik nauw betrokken geweest met het bieden van aangepast werk aan (arbeids)gehandicapten en het helpen re-integreren in het arbeidsproces van mensen met een handicap. De manier waarop de afgelopen jaren mensen weer arbeidsgeschikt zijn verklaard is m.i. zeer doorgeschoten. Door de onmenselijke situaties waartoe dit heeft geleid, kan ik dit niet anders bestempelen dan harteloos. Het gevoerde harde vreemdelingenbeleid wordt nu gelukkig al teruggedraaid.
Men begint hopelijk in te zien dat het gaat om onderlinge betrokkenheid en belangstelling.
De keuze voor dit onderwerp is gemaakt najaar van 2006.
Ik ben van mening dat het thema echter nog steeds belangrijk en actueel is.

“Liefde en verbondenheid.”
Een paar woorden voor een zeer ruim begrip. Het kan ook verwoord worden door begrippen als menselijkheid, empathie, warmte, troost, mededogen, harmonie enz.


De beelden: Verbondenheid, Geborgenheid, Samen, Verstrengeling en Harmonie.


Verbondenheid.
Een vrouwelijke en een mannelijke tors,
dicht aaneengesloten, hun verbondenheid verbeeldend.
Materiaal: veld-esdoorn.
Hoog 90 cm.
Geborgenheid.
Twee essenhouten gestileerde figuren, waarvan de een geborgenheid vindt bij de ander.
Hoog 70 cm.
Samen
Paar, gemaakt van robinia (acacia).
Gezien hun doorleefde uiterlijk hebben ze samen al heel wat meegemaakt. Toch nog steeds samen!
Verstrengeling.
Uit één stam veld-esdoorn gevormd verstrengeld paar.
Harmonie.
In lindehout uitgevoerde gestileerde vormen, die ondanks hun deels door de natuur gegeven vorm, zich naar elkaar trachten te voegen.
Rijk van Assen